Başlangıç / Nedir / Kişisel Detay Yönetimi Nedir?

Kişisel Detay Yönetimi Nedir?

Detay; bir olayın, bir durumun, bir sürecin hatta bir ürünün genel ifadesi dışında; ayrıntılarının neredeyse her bir parçaya ayrılmış halinin adı olmakla birlikte; detaylandırma yani ayrıntılama yöntemiyle ortaya çıkarılan iç yüzü olarak da açıklanabilir. Bilinmeyen yönleri, artı ve eksi özellikleri gibi birçok konuda fikir sahibi olmak ise detay yönetimi ile gerçekleşir.

Bu yöntem daha çok, kişisel bir yöntem olarak görülmekte; ama ayrıca konunun büyüklüğüne göre de şirketsel yani kurumsal bir yapı olarak da görülebilmektedir. Bu yöntemin temelini oluşturan detaycılık ya da başka bir ifade ile detaylar ile ilgilenme; ortaya çıkabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz sonucu önceden görmeye; onun hakkında daha çok bilgi sahip olmaya gibi birçok yarar ve fayda sağlamaktadır.

Detay ve Şüphe Arasındaki Fark

İnsanoğlu var oluşundan bugüne dek şüphe kavramı ile iç içe yaşamakta; ve bu şüphecilik zaman zaman birey için olumsuz olarak neticelenmektedir. Şüpheci tavırlı insanların detay yönetimi yaptığı düşünülse de aslında bu pek söz konusu değildir.

Çünkü şüphe ile detay; ya da şüphecilik ve detaycılık aynı şeyler değildir. Bazı insanlar bunu ortak bir şey üzerinde farklı yollarla aynı sonuca gitmek olarak da görmektedir. Halbuki bu düşünce de tam anlamıyla doğru sayılamaz. Çünkü şüphe insanın içinde zaten var olan bir şeydir; ama detaycılık isteğe bağlı olarak ortaya çıkar. Ayrıca şüphe olur lu ya da olur suz her duruma karşı aynı sonuca çıkma eğilimi gösterir. Ama detaycılık da işin gidişatına göre yorumlama yapılmakta ve bu şekilde sonuç sağlanmaktadır.

Yani şüphecilik de sonuç ne olursa olsun şüphe duyan insan için kendi kafasındaki sonuç geçerlidir. Ama detaycılık da incelen durumlar, işin gidişatı gibi değişkenlik gösteren verilerin önemi büyüktür. Bir örnek ile açıklamak gerekirse:

  Şüpheci Dün gece eve gelmediğine göre kesin beni aldatıyor. Hiç bir mazereti bana haber vermemesinin önüne geçemez..

  Detaycı Dün gece eve gelmediğine göre beni aldatıyor olabilir, ama aldatcak olsa en azından bir şeyler uydurup, mazeret gösterirdi, işim var, is uzadı, araba arıza yaptı gibi..

Detaycılık da işleri iyiye yorma gibi bir şey yoktur. Ama olma ihtimali olan her şey yoruma açıktır. Bu daha çok insan faktörü üzerindeki ihtimallere istinaden olur. Eğer işin içinde bir insandan söz ediliyorsa; yorumlama daha çok olur. Örneğin teknolojik bir ürün üzerinde detay yönetimi oluyorsa burada da yorumdan bahsetmek mümkündür; ancak bu oldukça sınırlıdır.

En fazla iki üç ihtimal üzerinde durulur. Çünkü dördüncü ya da daha fazla ihtimalin olması neredeyse imkansızdır. Çünkü veriler bellidir. Ama insan düşüncesinin, hal ve hareketlerinin ihtimali binlerce olarak kabul edilir. Burada dikkat edilecek husus ise detay yönetiminin neden yapıldığının bilinmesidir. Yani asıl amaç nedir; bunu çok iyi bilmek gerekir. Amaçsız yere detay yönetimi yapmak mantıksızdır. Çünkü bir çok farklı şekilde etkilenme söz konusu olur ve bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşılmaz. Ayrıca birden fazla amaç için de detay yönetimi yapmak mümkün gözükmez. Bu da aynı şekilde sonuca ulaştırmayabilir.

Detay Yönetimi ve Amacı

Detay yönetimi içinde araştırmacılık ruhu da taşımak ile gerçekleşebilir. Karşılaşılan bir durumun benzerinin de var olup olmadığı; nasıl bir süreç ile gerçekleştiği, başlangıç ve bitisini bilmek gerekir. Bu ancak araştırma yapılarak elde edilir. Çünkü detay yönetimi bunu gerektirir; bu da detaycı olunacak konu da az çok bilgi sahibi olmaktır. Bilgi sahibi olmadan detay yönetimi mümkün olamaz.

Bu şekilde işin gidişatı hakkında sadece kişisel yorum yapılabilir; bu da sağlıksız sonuçlar elde ederek ya da hiç bir sonuç elde etmeyerek başarısızlıkla karşımıza çıkar. Çünkü detay yönetiminin amacı; sonuçları önceden kestirme ya da bitmiş bir olayın ayrıntılarını irdelemektir.

Detay yönetimi insanın isteğine göre yapabileceği bir analiz olarak görülebilir. Burada her hangi bir zorlama yoktur. Yani bir insan eğer isterse detaycı olabilir. Hatta aynı İnsan durumlara karşı da Seçici olabilir. Yani bir olayı detay yönetimine tabii tutarken başka bir olayı buna tabii tutmayabilir. Bu onun kendi idaresinde gerçekleşebilecek bir analiz yöntemidir.

Ancak kimi zaman da bazı insanların birebir aynı olan iki olay arasında Seçici davrandığı da görülmektedir; ama bu o insanın psikolojik durumuna göre olduğu tahmin edilmektedir. Yani bir insan bir konu da detaycı ise; bilinmelidir ki bu onun ömrünün sonuna kadar devam eder. Örneğin aşk hayatında detaylara önem veren bir insan; karşısına çıkan her insan için bu kimliğine bürünür.

Detay yönetimi yapmak, ya da detaycı olmak asla ayıp bir şey olarak kabul edilemez. Bunu ayıp olarak nitelendiren insanların, detaycılık hakkında doğru bilgi sahibi olmadığı savunulur. Çünkü detay yönetimi doğru idrak edilip kullanıldığında insan yararına olan bir sistemdir. Bu şekilde insan tedbir almış ya da biten bir olaydan tecrübe kazanmıştır. Tedbir almak ve tecrübe kazanmak; ayıp olarak nitelendirilemez.

Detay yönetimi insanın hayatını yakından etkiler. Eğer yaşanılan süreçler doğru analiz edilmezse insan olumsuz şekilde etkilenebilir, bu onun duygusal yönden sisteminin çökmesine neden olabilir. Burada çok dikkat etmek gerekir; çünkü doğru algılanmayan ve dolayısıyla doğru uygulanmayan detay yönetimi ya da detaycılık zamanla yerini şüpheciliğe bırakabilir.

Detay yönetimi daha çok kendini düşünen yani, kendine bir zarar gelmesini istemeyen, tedbirli davranışlar sergilemek isteyen, bu şekilde tecrübe kazanmak isteyen insanlarca uygulanır. Bu kişisel bir mekanizma; savunma sistemi, ya da davranış araştırması olarak kabul edilir. Detaycı olmak asla ayıp ve suç olarak algılanmamalıdır. Çünkü her insan aslında detaycı olmaya adaydır. Doğru analizler, doğru yorumlara; doğru yorumlar ise doğru sonuçlara ulaştırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir